bedenk een ambassade.

Veel, vooral jonge, wetenschappers hebben behoefte aan ondersteuning als het gaat om integriteit. Het vertrouwen in de wetenschap staat steeds vaker onder druk en er spelen allerlei kwesties. Is de rol van een opdrachtgever in het onderzoek wel zuiver? Wordt er geen plagiaat gepleegd? Is er teveel invloed van een externe partij? En wordt je bijdrage wel eerlijk vermeld?

Vanuit de Europese Unie kwam het idee om één centraal platform op te richten voor wetenschappers in alle betrokken landen. Aan Momkai en mij de vraag: ‘Hoe moet dat platform gaan heten, en welke tagline en url zouden we moeten gebruiken?’ En als we dan toch bezig waren: schrijf een manifest, bepaal een tone of voice en stel een schrijfwijzer op.

We introduceerden The Embassy of Good Science, Your platform for research integrity.
www.embassy.science

embassy-balie embassy-tote embassy-tshirt

Met dank aan Momkai voor het gebruik van de afbeeldingen.