is ‘saldo’ een goed woord om te gebruiken?

GVB

Fabrique ontwierp de nieuwe kaartjesautomaat voor het GVB in Amsterdam. Inclusief de teksten. En dat leverde interessante vragen op. Want wat is het optimale tekstniveau voor gebruikers? Schrijven we op niveau A2? Of op B1? En als je weet dat niet 100% van de mensen het woord ‘saldo’ begrijpt, moet je dat woord dan wel of niet gebruiken? Schaven aan teksten op de vierkante centimeter. Mooie, interessante en eervolle opdracht.

Bekroond met een Gouden SpinAward.